Ljudi mi često kažu da motivacija ne traje dugo, a ja im kažem da ne traje ni tuširanje.
Zato i motivisanje i tuširanje preporučujem svakodnevno.


Zig Ziglar

Svakodnevna motivacija kao i tuširanje

by Milenko R. time to read: <1 min
0