ACF PRO Superpowers

Predavanje o korišćenju ACF PRO dodatka u izradi WordPress tema.
(16. WordPress Meetup – Zagreb)


Freelancing – džeparac, zarada ili način života?!

 Predavanje u kancelariji za mlade na temu freelancing-a ( ponovljeno zbog interesovanja ).


Freelancing – džeparac, zarada ili način života?!

 Predavanje u kancelariji za mlade na temu freelancing-a.


Web strana za 1 sat

Predavanje na temu postavljanja web strane bez znanja kodiranja.