Vi ste prosek od pet ljudi sa kojima se najviše družite.

Jim Rohn

Ljudi mi često kažu da motivacija ne traje dugo, a ja im kažem da ne traje ni tuširanje.
Zato i motivisanje i tuširanje preporučujem svakodnevno.

Zig Ziglar